diumenge, 9 de novembre del 2008

Una historia contra natura


Estic escrivint amb la ressaca del XVè Congrès de la JNC. Però amb tot del que vull parlar és d'historia.

La revolució industrial a Catalunya. És un cas gairebé únic del món, és l'únic lloc de l'Europa mediterrània, Tinc dubtes sí el Nord-Itàlia hauria de ser considerat Europa llatina, on una revolució industrial té èxit en el segle XIX i sobretot tenint en compte que si enumerem els factors que dificulten aquesta.

1- Absència de Primeres matèries. Sobretot carbó i Acer què s'importa sobretot de Gran Bretanya.
2- Absència de Grans capitals o de accés a una potent Banca.
3- Un estat a la contra.
4- Inestabilitat política.
5- Mercats tancats i el mercat domestic dels més pobres de l'Europa del moment i manca d'un imperi colonial.
6- Un país atraçat culturalment.
7- Manca d'inversió estrangera.
I que aquesta és dirigeix cap a sectors no industrials: L'adquisició de grans propietats agrícoles desamortitzades, la mineria, Ferrocarril o les finances.
8- Diversitat monetària, fins al 1869.
9- Males comunicacions internes.

El principal factor que hem de considerar tenint en compte que en les altres revolucions industrials no s'havien donat gaires d'aquests factors.

Podem dir què el principal factor de producció amb el que és treballa en economia quan és parla de producció: Factors(T= Terra,K= capitat i L= treball) que passa a ser el treball l'únic factor explicatiu, entès com a Capital Humà i la societat civil.

Aquesta societat civil:

1- Mirava al nord, i importava la tecnologia del nord i els coneixement tècnics necessaris. Ja en el segle XVIII apareixen els telers i les filadores manuals. Ja fossin copies, adaptacions o dissenys indígenes.

2- La emprenedoria i la financiació per la reinversió del beneficis fou un tret característic de la revolució a Catalunya. Degut a la dbilitat dels bancs a diferència d'altres llocs d'Europa. La empresa familiar va ser la predominant i no aparegueren les SAs fins a la segona fase de la revolució.

3- La pròpia societat civil fou qui compensà la manca de formació dels professionals, la manca de universitats i suport estatal.

4- Dependència de la importació de primeres matèries. Com el cotó i el carbó.

5- L'us de la energia Hidràulica: genera un tipus d'organització industrial pròpia la colònia tèxtil i l'expansió industrial en 2 eixos. Per la costa aprop del ports i cap l'interior a través del Ter i el Llobregat.

6- La Burgesia Catalana engegà el procés de recuperació de la llengua i la cultura catalana conegut com a Renaixença sense cap suport públic. Que acaba derivant en el catalanisme polític.

Aquest text l'he escrit com a recordatori de com les persones i els seus esforços i compromís poden canviar el món. Perquè si una casa d'apostes hagués fet una aposta sobre si la revolució industrial a Catalunya triomfaria; sincerament mirant a factors objectius mesurables hauria fet rics als pocs que haurien apostat per l'èxit del procés. O per la no assimilació dels catalans a la cultura castellana.